Kronika clubu

Prolog

13. února 2014, čtvrtek

Transporterclub oslaví v roce 2014 již desátý rok své existence. Je to krásné číslo. Děti v deseti letech jsou ještě stále dětmi a mimo školních povinností je náplní jejich života především hra. Auto v deseti letech začíná stále více skuhrat a naříkat, navštěvuje „pana doktora“ častěji a nezřídka je majitelem měněno za mladší. Slivovice po deseti letech chutná pořád stejně dobře (možná i líp) a stejné je to s vínem.

Kam se však za těch deset let posunul Transporterclub? Jsme stále rozverným dítětem, skuhrajícím autem nebo zrajícím vínem? Těžko si na takovou otázku odpovědět, dokud se pořádně na uplynulou dobu nepodíváme. Změnilo se mnohé – auty začínaje, lidmi konče. Každá událost však utvářela Transportrclub takovým, jakým je dnes.

Zatím jsme mladí a vše si pamatujeme, ale to nebude trvat věčně, a proto jsme se rozhodli založit clubovou kroniku. Ti, kteří to zažili, ať mají na co vzpomínat, ti, kteří se s Transporterclubem teprve seznamují, ať vědí, že za námi stojí dlouhá a bohatá minulost.

Nemáme ambice – a ani to není možné – postihnout vše v jediném textu, v jediném okamžiku. Nechť je naše kronika dílem živým, vyvíjejícím se. V kronice nejprve postupně představíme základní osu vývoje clubu od založení po současnost. Jeho myšlenku, smysl fungování. Na tuto linii bychom rádi postupně „navěšovali“ některé detaily, vzpomínky členů, fotografie či videa z akcí. Zároveň je potřeba dívat se do současnosti a zaznamenávat i tu.

Uvidíme, co nám pohled zpět přinese směrem k zítřku.

Login