Vítejte, host
Uživatelské jméno Heslo: Pamatovat si mne
 • Strana:
 • 1

Téma: Chybové kódy a jejich význam -diagnostika celý koncern VW

Chybové kódy a jejich význam -diagnostika celý koncern VW 13. říj 2011 09:59 #80961

 • Auto1
 • Avatar uživatele Auto1 Autor tématu
 • Offline
 • Uživatel
 • Uživatel
 • Příspěvky: 1580
 • Obdržená poděkování 14
CHYBOVÉ KÓDY KONCERNU VW

Napíše Vám diagnostika číslo chyby,a vy nevíte,co to znamená? Zde je seznam:
Rozlišujeme tytéž kódy v různých formátech:
Vysvětlivky k tabulce:
Dekadický kód chyby, Hexadec kód, Blikací kód,Význam chyby,Systém /Poznámka

V tomto pořadí je rovněž celá tabulka:barevně je zvýrazněn jen první řádek,ale takto to pokračuje shodně celé dolů.

00000 0000 0000 Nezjištěna závada/konec komunikace
00257 0101 1112 Vstupní ventil ABS PL
00258 0102 1113 Elektromagnetický ventil 1 -
- přerušení/zkrat na kostru Automatická převodovka
00259 0103 1114 Vstupní ventil ABS PP
00260 0104 1121 Elektromagnetický ventil 2 -
- přerušení/zkrat na kostru Automatická převodovka
00261 0105 1122 Vstupní ventil ABS Z
00262 0106 1123 Elektromagnetický ventil 3 -
- přerušení/zkrat na kostru Automatická převodovka
00263 0107 1124 Převodovka
00264 0108 1131 Elektromagnetický ventil 4 -
- přerušení/zkrat na kostru Automatická převodovka
00265 0109 1132 Výstupní ventil ABS PL
00266 010A 1133 Elektromagnetický ventil 5 -
- přerušení/zkrat na kostru Automatická převodovka
00267 010B 1134 Výstupní ventil ABS PP
00268 010C 1141 Elektromagnetický ventil 6 -
- přerušení/zkrat na kostru Automatická převodovka
00269 010D 1142 Výstupní ventil ABS Z
00270 010E 1143 Elektromagnetický ventil 7 -
- přerušení/zkrat na kostru Automatická převodovka
00271 010F 1144 Viz skupina oprav 01
00273 0111 1211 Vstupní ventil ABS ZP
00274 0112 1212 Vstupní ventil ABS ZL
00275 0113 1213 Výstupní ventil ABS ZP
00276 0114 1214 Výstupní ventil ABS ZL
00277 0115 1221 Vstupní/výstupní ventil ABS PL
00278 0116 1222 Hlavní ventil ABS
00279 0117 1223 Ventil 1 uzávěrky diferenciálu
00280 0118 1224 Ventil 2 uzávěrky diferenciálu
00281 0119 1231 Snímač rychlosti jízdy - žádný signál Automatická převodovka
00282 011A 1232 Nastavovač škrticí klapky - nesmyslný signál
/překročena regulační mez/signál mimo toleranci/regulační odchylka/hodnota horního dorazu/přerušení/zkrat na kostru/zkrat na plus
/bez napětí
00283 011B 1233 Snímač otáček PL -
- mechanická závada/signál mimo toleranci/
/přerušení/zkrat na plus ABS
Závada rozpoznávána při rychlosti 20km/h
00284 011C 1234 Vstupní/výstupní ventil ABS PP
00285 011D 1241 Snímač otáček PP -
- mechanická závada/signál mimo toleranci/
/přerušení/zkrat na plus ABS
Závada rozpoznávána při rychlosti 20km/h
00286 011E 1242 Vstupní/výstupní ventil ABS-ZL
00287 011F 1243 Snímač otáček ZP -
- mechanická závada/signál mimo toleranci/
/přerušení/zkrat na plus ABS
Závada rozpoznávána při rychlosti 20km/h
00289 0121 1244 Vstupní/výstupní ventil ABS-ZP
00290 0122 1311 Snímač otáček ZL -
- mechanická závada/signál mimo toleranci/
/přerušení/zkrat na plus ABS
Závada rozpoznávána při rychlosti 20km/h
00291 0123 1312 Spínač tlaku, výstražný kontakt
00292 0124 1313 Hydraul. přívod energie, úroveň tlaku
00293 0125 1314 Multifunkční spínač - nedefinovaný stav Automatická převodovka
00294 0126 1321 Spínač tlaku 1 pro stav převodovky
00295 0127 1322 Spínač tlaku 2 pro stav převodovky
00296 0128 1323 Spínač Kick-down
00297 0129 1324 Snímač otáček převodovky -
- žádný/nesmyslný signál Automatická převodovka
00298 012A 1331 Spínač uzávěrky diferenciálu
00299 012B 1332 Programový spínač
00300 012C 1333 Snímač teploty oleje v převodovce -
- vadný snímač teploty ATF Automatická převodovka
00301 012D 1334 Zpětné čerpadlo ABS - přerušení
00302 012E 1341 Relé magnetických ventilů ABS
00303 012F 1342 Spínač volby funkce
00305 0131 1343 Signál ukazatele spotřeby paliva -
- zkrat na plus
00306 0132 1344 Systém sekundárního vzduchu, válce řady 1
00307 0133 1411 Systém sekundárního vzduchu, válce řady 2
00309 0135 1413 Dávkovací čerpadlo čistícího prostředku
00310 0136 1414 Teplotní čidlo 1 katalyzátoru
00312 0138 1422 Teplotní čidlo 2 katalyzátoru
00313 0139 1423 Katalyzátor
00314 013A 1424 Dvoucestný ventil recirkulace spalin
00512 0200 2114 Hallův snímač není na vztažné značce
00513 0201 2111 Snímač otáček motoru -
- nesmyslný/žádný signál
00514 0202 2112 Snímač pro předstih
00515 0203 2113 Hallův snímač -
- přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru/
/žádný signál/nesmyslný signál
00516 0204 2121 Spínač volnoběhu - nesmyslný signál/
/přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru
00517 0205 2123 Spínač plného zatížení
00518 0206 2212 Potenciometr škrticí klapky -
- přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru
/nesmyslný signál/signál mimo toleranci Řízení motoru
00519 0207 2222 Snímač tlaku v sacím potrubí - zkrat na plus/
/přerušení/zkrat na kostru/nesmyslný signál/
/napájecí napětí
00520 0208 2232 Měřič množství/hmotnosti vzduchu -
- zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru
00521 0209 2242 Potenciometr CO
00522 020A 2312 Snímač teploty chladicí kapaliny -
- přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru/
nesmyslný signál
00523 020B 2322 Snímač teploty nasávaného vzduchu -
- přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru
00524 020C 2142 Snímač klepání 1 -
- vadný/nesmyslný signál/příliš malý signál
00525 020D 2342 Lambda sonda -
- výstup otevřen/zkrat na kostru/zkrat na plus/nesmyslný signál/signál mimo toleranci
00526 020E 2131 Spínač brzdových světel -
- přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru
00527 020F 2412 Snímač teploty v sacím potrubí -
- zkrat na kostru/přerušení/zkrat na plus
00528 0210 2223 Snímač nadmořské výšky -
- signál příliš velký/malý
00529 0211 2122 Chybí otáčkový signál
00530 0212 2124 Potenciometr škrticí klapky pro řízení volnoběhu - přerušení/zkrat na plus/
/zkrat na kostru/nesmyslný signál/regulační odchylka/překročeny meze regulace
00531 0213 2233 Referenční napětí měřiče hmotnosti vzduchu
00532 0214 2234 Napájecí napětí -
- signál příliš velký/malý/nesmyslný
Sv.15 - příliš malé napětí
00533 0215 2231 Regulace volnoběhu -
- překročení horní/spodní meze regulace
00534 0216 2313 Snímač teploty oleje
00535 0217 2141 První regulace klepání
00536 0218 2143 Druhá regulace klepání
00537 0219 2341 Lambda regulace -
- překročení horní/spodní meze regulace
00538 021A 2241 Referenční napětí Climatronic
00539 021B 2311 Snímač teploty paliva -
- zkrat na kostru/přerušení/zkrat na plus
00540 021C 2144 Snímač klepání 2
00541 021D 2213 Potenciometr posuvu regulační objímky
00542 021E 2211 Snímač zdvihu jehly - zkrat na kostru/
/nesmyslný signál/přerušení/zkrat na plus
00543 021F 2214 Překročeny maximální otáčky
00544 0220 2224 Překročen maximální plnicí tlak
00545 0221 2314 Elektrické spojení motor/převodovka -
- zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru
/nedefinovaný stav spínače
00546 0222 2132 Vadné datové vedení -
- nepravděpodobný signál Datové vedení W mezi ŘJ motoru
a ŘJ imobilizeru
00547 0223 2133 Kontrolní spínač tlaku pro ABS
00548 0224 2134 Napájecí napětí paměti závad
00549 0225 2243 Signál spotřeby
00550 0226 2244 Regulace počátku vstřiku -
- regulační odchylka
00551 0227 2321 Překročena teplota katalyzátoru
00552 0228 2323 Potenciometr měřiče množství vzduchu
00553 0229 2324 Měřič hmotnosti vzduchu -
- nesmyslný signál/přerušení/zkrat na kostru/
/zkrat na plus/napájecí napětí
00554 022A 2331 Lambda - regulace 2
00555 022B 2332 Lambda sonda 2
00557 022D Tlakový spínač servořízení -
- zkrat na kostru/zkrat na plus
00558 022E 2343 Hranice nastavení regulátoru bohatosti směsi - chudá
00559 022F 2344 Hranice nastavení regulátoru bohatosti směsi - bohatá
00560 0230 2411 Systém recirkulace spalin
00561 0231 2413 Přizpůsobení složení směsi - překročena mez adaptace aditivní/multiplikativní
Nedosažena mez adaptace aditiv./multiplikat.
00566 0236 Provoz servořízení - nesmyslný signál
00575 023F 2221 Tlak v sacím potrubí - regulační odchylka,
případně Plnicí tlak - regulační odchylka
Tlak v sacím potrubí -
- regulační hranice nedosažena/překročena
00577 0241 Regulace klepání 1.vál.
00578 0242 Regulace klepání 2.vál.
00579 0243 Regulace klepání 3.vál.
00580 0244 Regulace klepání 4.vál.
00581 0245 Regulace klepání 5.vál.
00582 0246 Regulace klepání 6.vál.
00583 0247 Regulace klepání 7.vál.
00584 0248 Regulace klepání 8.vál.
00585 0249 Teplotní čidlo recirkulace spalin
00586 024A Regulace recirkulace spalin
00587 024B Hranice nastavení regulátoru bohatosti směsi
00588 024C Odpalovač airbagu (řidič)
00589 024D Odpalovač 1 pro airbag (spolujezdec)
00590 024E Odpalovač 2 pro airbag (spolujezdec)
00591 024F Spínač pásu (řidič)
00592 0250 Spínač pásu (spolujezdec)
00593 0251 Spínač sedadla spolujezdce
00594 0252 Odpalovací okruh airbagu
00595 0253 Uložena Crashdata
00596 0254 Zkrat mezi vodiči ventilu Šoupátková skříň automat. převodovky
00597 0255 Rozdílné impulzy otáček kol
00598 0256 Hydraulická/mechanická závada
00599 0257 Plausibilita spínače tlaku/brzdových světel
00600 0258 Potenciometr ve V68
00601 0259 Potenciometr ve V70
00602 025A Potenciometr ve V85
00603 025B Servomotor nastavovače klapky rozdělení vzduchu - prostor pro nohy/rozmrazování Climatronic
00604 025C Potenciometr ve V71
00605 025D Dvoucestný ventil čerstvý vzduch/klapka obtoku vzduchu
00606 025E Dvoucestný uzavírací ventil chladicí kapaliny
00607 025F Indikátor venkovní teploty
00608 0260 Snímač stavu naložení vozidla
00609 0261 Výstup zapalování 1 -
- zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru
00610 0262 Výstup zapalování 2 -
- zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru
00611 0263 Výstup zapalování 3 -
- zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru
00612 0264 Výstup zapalování 4 -
- zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru
00613 0265 Výstup zapalování 5 -
- zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru
00614 0266 Výstup zapalování 6 -
- zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru
00615 0267 Výstup zapalování 7 -
- zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru
00616 0268 Výstup zapalování 8 -
- zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru
00617 0269 Snímač zpomalení L-airbag
00618 026A Snímač zpomalení P-airbag
00619 026B Přívodní vedení snímače L
00620 026C Přívodní vedení snímače P
00621 026D Ventil snižování tlaku
00622 026E Odvodnit palivový filtr
00623 026F Elektrické spojení ABS/převodovka
00624 0270 Zásah kompresoru klimatizace -
- zkrat na plus
00625 0271 Signál rychlosti - nesmyslný signál, případně
Signál rychlosti vozidla -
- signál nesmyslný/příliš velký
00626 0272 Kontrolka doby předžhavení -
- zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru
00627 0273 Snímač stavu vody
00628 0274 Kontrola řídicích veličin
00629 0275 Spínač brzdového pedálu
00630 0276 Zapnuta klimatizace
00633 0279 Vedení odpalovače/snímače zpomalení
00634 027A Předřadný odpor pro EDS
00635 027B Vyhřívání lambda sondy před katalyzátorem - vadné/zkrat na plus/přerušení/
/zkrat na kostru
00636 027C Snímač zrychlení PP
00637 027D Snímač zrychlení ZL
00638 027E Elektrické spojení motor/převodovka -
- žádný signál
00639 027F Snímač zpomalení
00640 0280 Relé vyhřívání lambda sondy
00641 0281 Teplota kapaliny automat. převodovky (ATF)
- příliš velký signál
00642 0282 EDS přepínací ventil PP
00643 0283 EDS výstupní ventil PP
00644 0284 EDS přepínací ventil PL
00645 0285 EDS výstupní ventil PL
00646 0286 ABS-ASR/motor - elektrické spojení 1
00647 0287 ABS-ASR/motor - elektrické spojení 2
00648 0288 Vyhřívání lambda sondy za katalyzátorem
00649 0289 Vstupní/výstupní ventil ABS Z
00650 028A Spínač spojkového pedálu
00651 028B Vedení zapalovacích okruhů
00652 028C Kontrola rychlostního stupně -
- nesmyslný signál
00653 028D Plausibilita páka voliče/převodovka
00654 028E Odpalovač napínáku pásů (řidič)
00655 028F Odpalovač napínáku pásů (spolujezdec)
00656 0290 Snímač obsazení sedadla
00657 0291 Servomotor středního vzduchového průduchu
00658 0292 Ovládací jednotka
00659 0293 Vlastní test
00660 0294 Spínač kick-down/potenciometr škrticí klapky - nesmyslný signál
00661 0295 Ukazatel teploty
00662 0296 Otáčkoměr
00663 0297 Rychloměr
00664 0298 Ukazatel zásoby paliva
00665 0299 Kontrolka bezpečnostních pásů
00666 029A Gong
00667 029B Signál venkovní teploty -
- přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru
00668 029C Palubní napětí sv.30 -
- nesmyslný signál/signál mimo toleranci/
/příliš malý signál
00669 029D Druhá kontrolka závad
00670 029E Snímač nastavovače škrticí klapky -
- signál příliš malý/velký/nesmyslný Snímač = potenciometr
00671 029F Spínač regulace rychlosti - nedefinovatelný stav spínače/nesmyslný signál
00672 02A0 Hydraulické čerpadlo ABS s předřadným odporem
00673 02A1 Sešlápnout brzdový pedál
00674 02A2 Uvolnit brzdový pedál
00675 02A3 Vstupní ventil PL:0V Výstupní ventil PL:0V
PL kolo zablokováno
00676 02A4 Vstupní ventil PL:Uaku
Výstup.ventil PL:0V
PL kolo zablokováno
00677 02A5 Vstupní ventil PL:Uaku
Výstupní ventil PL:Uaku
PL kolo volné
00678 02A6 Vstupní ventil PL:Uaku
Výstupní ventil PL:0V
PL kolo volné
00679 02A7 Vyhřívání lambda sondy 2 před katalyzátorem
00680 02A8 Vstupní ventil PP:0V
Výstupní ventil PP:0V
PP kolo zablokováno
00681 02A9 Vstupní ventil PP:Uaku
Výstupní ventil PP:0V
PP kolo zablokováno
00682 02AA Vstupní ventil PP:Uaku
Výstupní ventil PP:Uaku
PP kolo volné
00683 02AB Vstupní ventil PP:Uaku
Výstupní ventil PP:0V
PP kolo volné
00684 02AC Vyhřívání lambda sondy 2 za katalyzátorem
00685 02AD Vstupní ventil ZL:0V
Výstupní ventil ZL:0V
ZL kolo zablokováno
00686 02AE Vstupní ventil ZL:Uaku
Výstupní ventil ZL:0V
ZL kolo zablokováno
00687 02AF Vstupní ventil ZL:Uaku
Výstupní ventil ZL:Uaku
ZL kolo volné
00688 02B0 Vstupní ventil ZL:Uaku
Výstupní ventil ZL:0V
ZL kolo volné
00689 02B1 Falešný vzduch v sacím traktu
00690 02B2 Vstupní ventil ZP:0V
Výstupní ventil ZP:0V
ZP kolo zablokováno
00691 02B3 Vstupní ventil ZP:Uaku
Výstupní ventil ZP:0V
ZP kolo zablokováno
00692 02B4 Vstupní ventil ZP:Uaku
Výstupní ventil ZP:Uaku
ZP kolo volné
00693 02B5 Vstupní ventil ZP:Uaku
Výstupní ventil ZP:0V
ZP kolo volné
00694 02B6 Osvětlení spínačů a přístrojové desky
00695 02B7 EDS ventily/hydraulické čerpadlo:Uaku
kola PL/PP zablokována
00696 02B8 Ventil snižování tlaku L
00697 02B9 Ventil snižování tlaku P
00698 02BA Řídicí jednotka - zvýšený odběr proudu
00699 02BB Lambda sonda za katalyzátorem
00700 02BC Lambda sonda 2 za katalyzátorem
00701 02BD Test překročení teploty chladicí kapaliny
00702 02BE Snímač složení paliva
00703 02BF Rozpoznání volnoběhu:
potenciometr škrticí klapky/
/volnoběžný spínač
00708 02C4 POZOR bude zapnut ventilátor
00709 02C5 Fotosnímač 2 slunečního osvitu
00710 02C6 Servomotor odmrazovací klapky
00711 02C7 Servomotor klapky v prostoru nohou L
00712 02C8 Servomotor klapky v prostoru nohou P
00713 02C9 Servomotor středního větracího otvoru L
00714 02CA Servomotor středního větracího otvoru P
00715 02CB Servomotor zadního větracího otvoru
00716 02CC Servomotor klapky obtoku vzduchu
00717 02CD Servomotor klapky AKF
00718 02CE Spínač trysky L nahoře
00719 02CF Spínač trysky P nahoře
00720 02D0 Spínač trysky L dole
00721 02D1 Spínač trysky P dole
00722 02D2 Spínač trysky L uprostřed
00723 02D3 Spínač trysky P uprostřed
00724 02D4 Spínač trysky L v zadním prostoru
00725 02D5 Spínač trysky P v zadním prostoru
00726 02D6 Spínač trysky v zadním prostoru uprostřed
00727 02D7 Potenciometr ve V107
00728 02D8 Potenciometr ve V110
00729 02D9 Potenciometr ve V111
00730 02DA Potenciometr ve V102
00731 02DB Potenciometr ve V108
00732 02DC Potenciometr ve V109
00733 02DD Potenciometr ve V112
00734 02DE Potenciometr ve střední trysce
00735 02DF Potenciometr ve V113
00736 02E0 Potenciometr ve V114
00737 02E1 Ventil regulace topení L
00738 02E2 Ventil regulace topení P
00739 02E3 Čerpadlo oběhu chladicí kapaliny
00740 02E4 Snímač rozpoznání 1.válce
00741 02E5 Kontrola brzdového pedálu - nesmyslný signál
00742 02E6 Systém větrání akumulátoru
00743 02E7 Snímač systému větrání akumulátoru
00744 02E8 Regulace teploty akumulátoru
00745 02E9 Hlídání izolace
00746 02EA Výpadek článku akumulátoru
00747 02EB Snímač teploty akumulátoru vpředu
00748 02EC Snímač teploty akumulátoru vzadu
00749 02ED Klapka ventilace
00750 02EE Kontrolka závad
00751 02EF Ukazatel kapacity akumulátoru
00752 02F0 Ventilátor a akumulátorové topení
00753 02F1 Elektr. spojení otáčkových impulzů kol
00754 02F2 Kontrolka přehřátí
00755 02F3 Kontrolka tlaku oleje
00756 02F4 Snímač teploty ve větracím otvoru vlevo
00757 02F5 Snímač teploty ve větracím otvoru vpravo
00758 02F6 Systém sekundárního vzduchu
00759 02F7 Nastavovač teploty větracího otvoru vlevo
00760 02F8 Nastavovač teploty větracího otvoru vpravo
00761 02F9 Uložena chyba v řídicí jednotce motoru
00762 02FA Vstřikovací ventil
00763 02FB Snímač tlaku plynu (strana řidiče)
00764 02FC Snímač tlaku plynu (strana spolujezdce)
00765 02FD 1412 Snímač dráhy regulačního šoupátka -
- elektrická závada obvodu
00766 02FE Snímač teploty větracího otvoru vpředu
00767 02FF Snímač teploty výparníku vzadu
00768 0300 Snímač teploty vyměníku tepla vzadu
00769 0301 3111 Snímač ukazatele teploty chladicí kapaliny -
- výstup z motoru -
- přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru
00770 0302 3112 Snímač ukazatele teploty chladicí kapaliny -
- výstup chladiče -
- přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru
00771 0303 3113 Snímač ukazatele zásoby paliva -
- přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru
00772 0304 3114 Spínač tlaku oleje
00773 0305 3121 Snímač tlaku oleje
00774 0306 3122 Snímač výšky vozidla vzadu vlevo
00775 0307 3123 Snímač výšky vozidla vzadu vpravo
00776 0308 3124 Snímač výšky vozidla vpředu vlevo
00777 0309 3131 Snímač polohy plynového pedálu -
signál příliš velký/napájecí napětí/nesmyslný signál/zkrat na plus
00778 030A 3132 Snímač úhlu řízení - bez komunikace Gateway
00779 030B 3133 Snímač venkovní teploty - přerušení nebo zkrat na plus/zkrat na kostru Climatronic
00780 030C 3134 Snímač vertikálního zrychlení
00781 030D 3141 Servomotor vpředu vlevo
00782 030E 3142 Servomotor vpředu vpravo
00783 030F 3143 Servomotor vzadu vlevo
00784 0310 3144 Servomotor vzadu vpravo
00785 0311 3211 Snímač teploty - přístrojová deska
00786 0312 3212 Snímač teploty - střecha
00787 0313 3213 Snímač teploty kanálu nasávání čerstvého
vzduchu - přerušení nebo zkrat na plus/zkrat na kostru Climatronic
00788 0314 3214 Dvoucestný ventil prostor pro nohy -
- rozmrazovací klapka
00789 0315 3221 Spínač pro jízdu vzad
00790 0316 3222 Klapka čerstvý vzduch/oběh vzduchu
00791 0317 3223 Teplotní spínač výparníku
00792 0318 3224 Tlakový spínač klimatizace Climatronic
00793 0319 3231 Snímač polohy brzdového pedálu
00794 031A 3232 Snímač hydraulického čerpadla
00795 031B 3233 Snímač vertikálního zrychlení
00796 031C 3234 Dmychadlo pro snímač teploty
00797 031D 3241 Fotosnímač slunečního osvitu -
- přerušení nebo zkrat na plus/zkrat na kostru Climatronic
00798 031E 3242 Test segmentů
00799 031F 3243 Snímač teploty chladicí kapaliny
00800 0320 3244 Teplotní snímač dmychadla
00801 0321 3311 Vysokotlaký spínač magnetické spojky
00802 0322 3312 Nízkotlaký spínač klimatizace
00803 0323 3313 Snímač zdvihu odpružení vpředu vpravo
00804 0324 3314 Snímač zdvihu odpružení vpředu vlevo
00805 0325 3321 Ventil pro pružinu s tlumičem vpředu vlevo
00806 0326 3322 Ventil pro pružinu s tlumičem vpředu vpravo
00807 0327 3323 Ventil pro pružinu s tlumičem vzadu vlevo
00808 0328 3324 Ventil pro pružinu s tlumičem vzadu vpravo
00811 032B 3333 Systém nepřipraven na dotaz
00816 0330 Snímač servořízení -
- zkrat na kostru/přerušení/zkrat na plus/
/vadný
00817 0331 Teplotní ochrana servořízení
00824 0338 3424 Kontrolka ASR
00849 0351 Kontakt S na spínací skříňce zapalování -
- přerušení Radio
00852 0354 Přední reproduktory - přerušení/zkrat
00853 0355 Zadní reproduktory - přerušení/zkrat
00854 0356 Výstupní zobrazovač rádia ve sdružených přístrojích - bez komunikace
00855 0357 Spojení k CD přehrávači - bez komunikace
00856 0358 Anténa autoradia - zkrat/přerušení
00862 035E Anténa navigace GPS -
- přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru
00867 0363 Spojení k řídicí jednotce ABS - žádný signál Navigační systém
00883 0373 Spínací skříňka - sv.S - nesmyslný signál
00884 0374 Spínací skříňka - sv.X - nesmyslný signál
00885 0375 Spínací skříňka - sv.50 - nesmyslný signál
00886 0376 Spínač ukazatelů směru jízdy -
- nesmyslný signál
00887 0377 Tlačítko varovných světel - nesmyslný signál
00888 0378 Spínač stěračů (cyklovače) -
- nesmyslný signál
00889 0379 Ovládání houkačky - nesmyslný signál
00890 037A Tlačítko vyhřívání zadního skla -
- nesmyslný signál
00891 037B Tlačítko dálkového ovládání, zadní kapota -
- nesmyslný signál
00893 037D Tlačítko odemykání kliky zadní kapoty -
- nesmyslný signál
00895 037F Ovládací panel GRA/ADR -
- nesmyslný signál
00896 0380 Zamykací jednotka zadní kapoty -
- nesmyslný signál
00897 0381 Čerpadlo ostřikovačů skla -
- nesmyslný signál
00899 0383 Pojistka motoru stěračů - vadná
00900 0384 Pojistka houkačky/dvoutónové houkačky -
- vadná
00901 0385 Zpětná světla -
- nesmyslný signál/zkrat na plus
00902 0386 Pojistka dálkového ovládání, zadní kapota -
- vadná
00903 0387 Pojistka vyhřívání vnějších zrcátek -
- vadná
00905 0389 Pojistka zpětných světel -
- vadná
00906 038A Houkačka/dvoutónová houkačka -
- zkrat na plus
00907 038B Zásah řízení podle zatížení -
- závada v datovém vedení CAN-Bus
00909 038D Motor stěračů (stupeň 1/2) - vadný
00920 0398 Vyhřívání vnějších zrcátek - zkrat na plus
00924 039C Relé ostřikovačů světlometů - zkrat na kostru
00966 03C6 Pojistka ukazatelů směru jízdy - vadná
00969 03C9 Pojistka vyhřívání zadního skla - vadná
00971 03CB Relé vyhřívání čelního skla vlevo -
- zkrat na kostru
00974 03CE Spínač vyhřívání čelního skla -
- nesmyslný signál
00975 03CF Vyhřívání zadního skla - zkrat na plus
00989 03DD Pojistka pro odpojení spotřebičů - vadná
00991 03DF Vnitřní osvětlení - zkrat na plus
01016 03F8 3431 Vzduch. výpustný ventil pneum. Odpružení
01017 03F9 3432 Kompresor pneumatického odpružení
01018 03FA 3433 Ventilátor chladicí kapaliny
01019 03FB 3434 Relé
01020 03FC 3441 Vodní čerpadlo
01021 03FD 3442 Kontrolka uzávěrky diferenciálu
01022 03FE 3443 Vnitřní osvětlení, kombi-obraz aktivován
01023 03FF 3444 Bzučák/gong
01024 0400 Snímač deště - bez signálu
01025 0401 Vadné spínání kontrolky závad
01026 0402 Dmychadlo pro výparník vzadu
01027 0403 Dmychadlo teplého vzduchu vzadu
01028 0404 Relé ventilátoru chlazení -
- přerušení/zkrat na kostru/zkrat na plus
01029 0405 Relé klimatizace
01039 040F Snímač pro ukazatel teploty chladicí kapaliny
01040 0410 ABS/převodovka - elektrické propojení 2
01040 0411 Nevěrohodná funkce ASR
01044 0414 Řídicí jednotka chybně kódována
01045 0415 Spínač Tiptronic
01046 0416 Kontrolka brzdového obložení
01047 0417 Kontrolka brzdové soustavy
01048 0418 Kontrolka dieselelektroniky
01049 0419 Palubní napětí sv. 50
01050 041A Kontrola žhavicích svíček -
- přerušení/zkrat na kostru/zkrat na plus
01051 041B Servomotor regulace množství paliva
01052 041C Potenciometr signálu zátěže -
- přerušení/zkrat na kostru/zkrat na plus
01053 041D Ventil počátku vstřiku
01054 041E Relé napájecího napětí
01055 041F Snímač počátku dodávky paliva
01056 0420 Funkce: kompenzační nabíjení
01057 0421 Funkce: nabíjení konstantním napětím
01058 0422 Funkce: nabíjení konstantním proudem
01059 0423 Snímač polohy rotoru
01060 0424 Snímač teploty vinutí na dně drážky
01061 0425 Snímač teploty čela vinutí
01070 042E Relé startéru - zkrat na kostru
01071 042F Snímač dráhy spojky
01072 0430 Podtlakový ventil ovladače spojky
01073 0431 Tlakový systém spojky
01074 0432 Větrací ventil ovladače spojky
01075 0433 Relé podtlakové pumpy
01076 0434 Relé hydraulické pumpy spojky
01077 0435 Podtlakový spínač brzdového posilovače
01078 0436 Spínač ovládání řazení
01079 0437 Relé hydrauliky řízení
01080 0438 Spínač podpory servořízení
01081 0439 Přednostní spínací ventil
01082 043A Kontrolka rezervy paliva
01083 043B Kontrolka nedostatku vody pro ostřikovače
01084 043C Kontrolka teplotního varování 0 C
01085 043D Kontrolka teplotního varování 4 C
01086 043E Snímač pro rychloměr
01087 043F Základní nastavení neprovedeno -
- nesmyslný signál Nastavovač škrticí klapky
01088 0440 Přizpůsobení směsi 2
01089 0441 Spínač pro upínací třmen shozen
01090 0442 Spínač pro upínací třmen nahozen
01091 0443 Spínač střechy vpředu
01092 0444 Spínač složení střechy
01093 0445 Spínač krytu ukládacího prostoru střechy nahoře
01094 0446 Spínač 3 krytu ukládacího prostoru střechy vlevo
01095 0447 Spínač 2 krytu ukládacího prostoru střechy vlevo
01096 0448 Spínač 1 krytu ukládacího prostoru střechy vlevo
01097 0449 Spínač uzamknutí střechy
01098 044A Spínač uzavření dveří v zadní stěně vozu
01099 044B Spínač uzamknutí zavazadlového prostoru
01100 044C Spínač odemknutí zavazadlového prostoru
01101 044D Spínač blokování odemknutí
01102 044E Spínač 3 krytu ukládacího prostoru střechy vpravo
01103 044F Spínač 2 krytu ukládacího prostoru střechy vpravo
01104 0450 Spínač 1 krytu ukládacího prostoru střechy vpravo
01105 0451 Magnetický ventil 8
01106 0452 Relé otevírání okna
01107 0453 Kontrolka střechy
01108 0454 Relé zavírání okna
01109 0455 Relé hydraulické pumpy
01110 0456 Magnet blokování odemknutí
01111 0457 Servomotor 1 zámku zavazadlového prostoru
01112 0458 Napájení servomotoru 1 a 2
01113 0459 Servomotor 2 zámku zavazadlového prostoru
01114 045A Spínač kontroly ruční brzdy
01115 045B
01116 045C Servomotor odemknutí střechy
01117 045D Signál zatížení pro svorku DF alternátoru -
- nesmyslný signál
01118 045E Předehřívání motoru
01119 045F Signál rozpoznání rychlostního stupně -
- přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru
01120 0460 Přestavení vačkového hřídele 1 -
- mechanická závada
01121 0461 Přestavení vačkového hřídele 2 -
- mechanická závada
01122 0462 Hallův snímač 2
01123 0463 Ovládání vadné
01124 0464 Kontrola doby nabíjení
01125 0465 Přepínaní sacího potrubí
01126 0466 Signál otáček motoru -
- vadný/zkrat na plus/zkrat na kostru Signál z ŘJ motoru do přístrojového panelu
01127 0467 Kontrolka rezervy paliva
01128 0468 Čtecí cívka imobilizeru
01129 0469 Kontakt S
01130 046A Režim ABS -
- signál mimo toleranci/nesmyslný signál Závada rozpoznávána při rychlosti 20km/h
01131 046B Ovládání svítidel ukazatelů směru
01132 046C Senzor infračerveného záření vpředu
01133 046D Senzor infračerveného záření vzadu
01134 046E Houkačka alarmu
01135 046F Senzory hlídání vnitřního prostoru
01136 0470 Startér Přerušení startování
01137 0471 Spínač centrálního zamykání; kontakty zamykání
01138 0472 Spínač centrálního zamykání; odemknutí dveří řidiče
01139 0473 Spínač centrálního zamykání; odemknutí dveří spolujezdce
01140 0474 Spínač centrálního zamykání; odemknutí dveří v zadní stěně vozu
01141 0475 Spínač odemknutí dveří v zadní stěně vozu
01142 0476 Motory centrálního zamykání; uzamknutí dveří řidiče a uzávěru palivové nádrže
01143 0477 Motory centrálního zamykání; odemknutí dveří řidiče a uzávěru palivové nádrže
01144 0478 Motor centrálního zamykání; zavření dveří spolujezdce
01145 0479 Motory centrálního zamykání; otevření zadních dveří
01146 047A Motory centrálního zamykání; uzamknutí dveří spolujezdce a zadních dveří
01147 047B Motor zámku zadních dveří/kapoty
01148 047C Aktivování bezpečnostního zajištění dveří
01149 047D Deaktivování bezpečnostního zajištění dveří
01150 047E Analogové ukazatele
01151 047F Blokovací spínač pro vznětový motor
01152 0480 Spínač kontroly rychlostního stupně
01153 0481 Spínač Ecomatic
01154 0482 Tlakový spínač spojkového systému
01155 0483 Spojka
01156 0484 Spínač pro rozpoznání rychlostního stupně
01157 0485 Napájecí napětí houkačky alarmu
01158 0486 Napájecí napětí blinkrů
01159 0487 Vedení pro bezpečnostní pojistku
01160 0488 Relé žhavicích svíček - chladicí kapalina
01165 048D Řídicí jednotka škrticí klapky - regulační mez nedosažena/překročena/regulační diference
01166 048E Signál momentu motoru - nesmyslný signál CAN-Bus ŘJ motoru/
/ŘJ převodovky
01167 048F Ventil dorazu plné zátěže -
- přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru
01168 0490 Ventil pro zvýšení volnoběžných otáček -
- přerušení/zkrat na kostru/zkrat na plus
01169 0491 Dveřní spínač na straně řidiče -
- zkrat na kostru/přerušení/zkrat na plus
01170 0492 Snímač doby vstřiku
01172 0494 Snímač teploty sedadla řidiče
01173 0495 Motor pro podélné nastavení sedadla řidiče
01174 0496 Motor pro výškové nastavení sedadla řidiče
01175 0497 Nastavovač pro vyhřívané sedadlo řidiče
01176 0498 Klíč - signál příliš malý/klíč nepřizpůsoben
01177 0499 Řídicí jednotka motoru -
- vadná/nepřizpůsobena
01179 049B Chybné programování klíče
01180 049C El. spojení motor/kompresor klimatizace -
- zkrat na plus
01181 049D Inicializace: naučeny jen 2 klíče
01182 049E Adaptace na nadmořskou výšku -
- signál mimo toleranci
01183 049F Kontrolka katalyzátoru
01184 04A0 Snímač teploty ve větracím otvoru vzadu
01185 04A1 Dmychadlo čerstvého vzduchu vzadu
01186 04A2 Servomotor rozdělování vzduchu vzadu
01187 04A3 Servomotor teplotní klapky vzadu
01188 04A4 El. propojení řídicí jednotka/magnet.spojka
01190 04A6 El. propojení řídicí jednotka/servomotory
01192 04A8 Spojka přemostění měniče -
- mechanická závada Nesmyslný poměr
otáček motor/převod. při zapnuté spojce přemostění měniče
01193 04A9 Relé malého topného výkonu
01194 04AA Relé velkého topného výkonu -
- přerušení/zkrat na kostru/zkrat na plus
01195 04AB KONEC
01196 04AC Sběrnice CAN motor/převodovka
01197 04AD Datová sběrnice pohonu: chybná verze programu, případně
Vedení A sběrnice CAN-Bus motor/převodovka
Chybné kódování ŘJ,
připojených na
CAN-Bus
01198 04AE Vedení B sběrnice CAN motor/převodovka
01199 04AF Elektrické propojení motor/ABS
01200 04B0 Napájecí napětí ventilu ABS Týká se hydraulické jednotky a motoru zpětného čerpadla ABS
01201 04B1 Napájecí napětí pro čerpadlo ABS
01204 04B4 Snímač teploty chladicí kapaliny -
- zkrat na kostru/přerušení/zkrat na plus
01206 04B6 Signál doby vypnutého zapalování Climatronic
01209 04B9 Signál otáček od alternátoru, sv.W -
- žádný signál
01235 04D3 Ventil vhánění sekundárního vzduchu
01236 04D4 4314 Elektromagnet blokování řadicí páky -
- zkrat na kostru
01237 04D5 4321 Ventil odpojení přívodu paliva -
- chybná funkce(mechanická závada)/
/přerušení/zkrat na kostru/zkrat na plus
01238 04D6 4322 Přestavení předstihu
01239 04D7 4323 Větrací ventil nastavovače škrticí klapky
01240 04D8 4324 Odvzdušňovací ventil nastavovače škrticí klapky
01241 04D9 4331 Magnet. ventil 2 zásobníku aktivního uhlí
01242 04DA 4332 Koncové stupně v řídicí jednotce -
- nesmyslný signál
01243 04DB 4333 Ventil přepínání sacího potrubí -
- výstup otevřen/zkrat na plus/zkrat na kostru
01244 04DC 4334 Řídicí jednotka vyhřívání lambdasondy
01245 04DD 4341 Nastavovač tlaku
01246 04DE 4342 Relé pro předehřev sacího potrubí
01247 04DF 4343 Magnetický ventil 1 odvětrávacího systému -
- zkrat na kostru/zkrat na plus/výstup otevřen
01248 04E0 4344 Dvoucestný ventil obohacení při plné zátěži
01249 04E1 4411 Vstřikovací ventil 1.válce - zkrat na kostru/
/zkrat na plus/výstup rozpojen
01250 04E2 4412 Vstřikovací ventil 2.válce - zkrat na kostru/
/zkrat na plus/výstup rozpojen
01251 04E3 4413 Vstřikovací ventil 3.válce - zkrat na kostru/
/zkrat na plus/výstup rozpojen
01252 04E4 4414 Vstřikovací ventil 4.válce - zkrat na kostru/
/zkrat na plus/výstup rozpojen
01253 04E5 4421 Vstřikovací ventil 5.válce - zkrat na kostru/
/zkrat na plus/výstup rozpojen
01254 04E6 4422 Vstřikovací ventil 6.válce - zkrat na kostru/
/zkrat na plus/výstup rozpojen
01255 04E7 4423 Vstřikovací ventil 7.válce - zkrat na kostru/
/zkrat na plus/výstup rozpojen
01256 04E8 4424 Vstřikovací ventil 8.válce - zkrat na kostru/
/zkrat na plus/výstup rozpojen
01257 04E9 4431 Ventil stabilizace volnoběhu
01258 04EA 4432 Nastavovač vzduchové klapky
01259 04EB 4433 Relé palivového čerpadla -
-vadné/přerušení/zkrat na kostru/zkrat na plus
01260 04EC 4434 Ventil odpojení při deceleraci
01261 04ED 4441 Taktovací ventil lambda-regulace
01262 04EE 4442 Magnetický ventil omezení plnicího tlaku -
- zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru
01263 04EF 4443 Ventil studeného startu
01264 04F0 4311 Relé dmychadla sekundárního vzduchu
01265 04F1 4312 Ventil recirkulace spalin -
- zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru
01266 04F2 4111 Relé žhavicích svíček -
- zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru
01267 04F3 4112 Řídicí jednotka automatiky času žhavení
01268 04F4 4113 Ovladač množství - regulační odchylka/
/horní hodnota dorazu/spodní hodnota dorazu
01269 04F5 4114 Ventil počátku vstřiku -
- zkrat na plus/přerušení/zkrat na kostru
01270 04F6 4121 Magnetická spojka klimatizace
01271 04F7 4122 Nastavovač mísicí klapky Climatronic
01272 04F8 4123 Servomotor centrální klapky Climatronic
01273 04F9 4124 Ventilátor čerstvého vzduchu nebo řídicí jednotka ventilátoru čerstvého vzduchu Climatronic
01274 04FA 4131 Servomotor přetlakové klapky Climatronic
01275 04FB 4132 Relé magnetických ventilů
01276 04FC 4133 Hydraulické čerpadlo ABS -
- signál mimo toleranci Závada rozpoznávána při rychlosti 20km/h
01277 04FD 4134 Relé hydraulického čerpadla ABS
01278 04FE 4141 Odpojovací relé EDS
01279 04FF Snímač podélného zrychlení -
- elektrická závada obvodu/nesmyslný signál
01282 0502 Ventil přepínání klapky v sacím potrubí -
- přerušení/zkrat na kostru/zkrat na plus
01283 0503 Motor klapky v sacím potrubí
01288 0508 Sv.30 servořízení - příliš velký/malý signál
01289 0509 Sv.15 servořízení - příliš malý signál
01290 050A Referenční napětí servořízení -
- zkrat na plus/zkrat na kostru
01296 0510 Snímač teploty přiváděného vzduchu uprostřed - přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru Climatronic
01297 0511 Snímač teploty přiváděného vzduchu
v prostroru pro nohy - přerušení/zkrat na plus/zkrat na kostru Climatronic
01300 0514 Řídicí jednotka navigace s jednotkou CD -
- bez komunikace Gateway
01301 0515 Řídicí jednotka zadávání řeči -
- bez komunikace Gateway
01302 0516 Řídicí jednotka telematiky - bez komunikace Gateway
01303 0517 Vysílač a přijímač telefonu - bez komunikace Gateway
01304 0518 Autorádio - bez komunikace Gateway
01308 051C Řídicí jednotka elektroniky střechy -
- bez komunikace Gateway
01309 051D Řídicí jednotka servořízení - závada/
/bez komunikace Prověřit snímač servořízení
01310 051E Řídicí jednotka regulace světlé výšky -
- bez komunikace Gateway
01311 051F Datová sběrnice:informace - žádný signál Zvukový systém DSP
Navigační systém
01312 0520 Datová sběrnice hnacího systému (CAN-Bus)
- vadná/bez komunikace
- vadná(sporadická závada) - při příliš pomalém startování Řízení motoru/ABS/
/převodovka/
/servořízení/Gateway
01314 0522 Řídicí jednotka motoru - vadná/
/bez komunikace (CAN-Bus) ŘJ nesprávná/chybně nakódovaná
01315 0523 Řídicí jednotka převodovky - vadná/
/bez komunikace (CAN-Bus) Gateway
01316 0524 Řídicí jednotka ABS - vadná/
/bez komunikace (CAN-Bus) Gateway
01317 0525 Řídicí jednotka ve sdružených přístrojích -
- vadná/bez komunikace (CAN-Bus) Přístrojový panel/
/Gateway
01318 0526 Řídicí jednotka vstřikovacího čerpadla -
- bez komunikace Gateway
01319 0527 Řídicí jednotka regulace odstupu -
- bez komunikace Gateway
01320 0528 Řídicí jednotka Climatronic - vadná/
/bez komunikace (CAN-Bus) Klimatizace/Gateway

01321 0529 Řídicí jednotka airbagu -
- vadná/bez komunikace (CAN-Bus) Airbag/Gateway
01322 052A Řídicí jednotka multifunkční jednotky -
- bez komunikace Gateway
01324 052C Řídicí jednotka náhonu na všechna kola -
- vadná/bez komunikace (CAN-Bus) ABS/EDS/Gateway
01325 052D Řídicí jednotka tlaku vzduchu pneumatik -
- bez komunikace Gateway
01326 052E Řídicí jednotka multifunkčního volantu -
- bez komunikace Gateway
01327 052F Řídicí jednotka pomoci při parkování -
- bez komunikace Gateway
01330 0532 Centrální řídicí jednotka komfortního systému - vadná/bez komunikace (CAN-Bus) Centrální zamykání/
/Gateway
01331 0533 Řídicí jednotka dveří řidiče -
- bez komunikace Gateway
01332 0534 Řídicí jednotka dveří spolujezdce -
- bez komunikace Gateway
01333 0535 Řídicí jednotka ZL dveří - bez komunikace Gateway
01334 0536 Řídicí jednotka ZP dveří - bez komunikace Gateway
01335 0537 Řídicí jednotka polohy sedadla/zrcátka řidiče - bez komunikace Gateway
01336 0538 Koncernová datová sběrnice CAN-K komfortního systému -
- vadná/v jednorázovém provozu Gateway
01341 053D Řídicí jednotka ve sdružených přístrojích CAN-K(komfort) - bez komunikace Gateway
01543 0607 Varovný bzučák pomoci při parkování -
- zkrat na kostru
01545 0609 Snímač pomoci při parkování ZL krajní -
- zkrat na plus/zkrat na kostru
01546 060A Snímač pomoci při parkování ZL střední -
- zkrat na plus/zkrat na kostru
01547 060B Snímač pomoci při parkování ZP střední -
- zkrat na plus/zkrat na kostru
01548 060C Snímač pomoci při parkování ZP krajní -
- zkrat na plus/zkrat na kostru
01549 060D Napájení snímačů pomoci při parkování -
- zkrat na kostru
01598 063E Napětí jízdního akumulátoru -
- příliš malý signál
16485 4065 Měřič hmotnosti vzduchu - nesmyslný signál
16486 4066 Měřič hmotnosti vzduchu - příliš malý signál
16487 4067 Měřič hmotnosti vzduchu - příliš velký signál
16490 406A Tlak v sacím potrubí/tlak vzduchu -
- nesmyslný signál
16491 406B Tlak v sacím potrubí/tlak vzduchu -
- příliš malý signál
16492 406C Tlak v sacím potrubí/tlak vzduchu -
- příliš velký signál
16496 4070 Snímač teploty nasávaného vzduchu -
- příliš malý signál
16497 4071 Snímač teploty nasávaného vzduchu -
- příliš velký signál
16500 4074 Snímač teploty chladicí kapaliny -
- nesmyslný signál
16501 4075 Snímač teploty chladicí kapaliny -
- příliš malý signál
16502 4076 Snímač teploty chladicí kapaliny -
- příliš velký signál
16504 4078 Elektrická závada v obvodu potenciometru škrticí klapky
16505 4079 Potenciometr škrticí klapky -
- nesmyslný signál
16506 407A Potenciometr škrticí klapky -
- příliš malý signál
16507 407B Potenciometr škrticí klapky -
- příliš velký signál
16514 4082 Sonda 1 - řada válců 1 - elektrická závada v obvodu
16515 4083 Sonda 1 - řada válců 1 - příliš nízké napětí
16516 4084 Sonda 1 - řada válců 1 - příliš vysoké napětí
16517 4085 Sonda 1 - řada válců 1 - signál příliš pomalý
16518 4086 Sonda 1 - řada válců 1 - žádná aktivita signálu
16519 4087 Sonda 1 - řada válců 1 - elektrická závada v obvodu vyhřívání
16520 4088 Sonda 2 - řada válců 1 - elektrická závada obvodu
16521 4089 Sonda 2 - řada válců 1 - příliš nízké napětí
16522 408A Sonda 2 - řada válců 1 - příliš vysoké napětí
16524 408C Sonda 2 - řada válců 1 - žádná aktivita signálu
16525 408D Sonda 2 - řada válců 1 - elektrická závada v obvodu vyhřívání
16534 4096 Sonda 1 - řada válců 2 - elektrická závada
obvodu
16535 4097 Sonda 1 - řada válců 2 - příliš nízké napětí
16536 4098 Sonda 1 - řada válců 2 - příliš vysoké napětí
16537 4099 Sonda 1 - řada válců 2 - signál přichází příliš pozdě
16538 409A Sonda 1 - řada válců 2 - žádná aktivita signálu
16539 409B Sonda 1 - řada válců 2 - elektrická závada v obvodu vyhřívání
16540 409C Sonda 2 - řada válců 2 - elektrická závada
v obvodu
16541 409D Sonda 2 - řada válců 2 - příliš nízké napětí
16542 409E Sonda 2 - řada válců 2 - příliš vysoké napětí
16545 40A1 Sonda 2 - řada válců 2 - elektrická závada v obvodu vyhřívání
16554 40AA Řada válců 1 - systém dávkování paliva -
- chybná funkce
16555 40AB Řada válců 1 - systém dávkování paliva -
- příliš chudá směs
16556 40AC Řada válců 1 - systém dávkování paliva -
- příliš bohatá směs
16557 40AD Řada válců 2 - systém dávkování paliva -
- chybná funkce
16558 40AE Řada válců 2 - systém dávkování paliva -
- přiliš chudá směs
16559 40AF Řada válců 2 - systém dávkování paliva -
- příliš bohatá směs
16684 412C Detekováno vynechání zapalování
16685 412D Vynechání zapalování 1.válce
16686 412E Vynechání zapalování 2.válce
16687 412F Vynechání zapalování 3.válce
16688 4130 Vynechání zapalování 4.válce
16689 4131 Vynechání zapalování 5.válce
16690 4132 Vynechání zapalování 6.válce
16691 4133 Vynechání zapalování 7.válce
16692 4134 Vynechání zapalování 8.válce
16705 4141 Snímač otáček motoru - nesmyslný signál
16706 4142 Snímač otáček motoru - žádný signál
16710 4146 Snímač klepání 1 - nesmyslný signál
16711 4147 Snímač klepání 1 - příliš malý signál
16712 4148 Snímač klepání 1 - příliš velký signál
16716 414C Snímač klepání 2 - příliš malý signál
16717 414D Snímač klepání 2 - příliš velký signál
16719 414F Snímač otáček motoru - chybná funkce
16721 4151 Snímač polohy klikového hřídele -
- příliš malý signál
16725 4155 Řada válců 1 - snímač polohy vačkového hřídele - nesmyslný signál
16726 4156 Řada válců 1 - snímač polohy vačkového hřídele - příliš malý signál
16784 4190 Chybná funkce systému recirkulace spalin
16785 4191 Průchod systémem recirkulace spalin příliš malý
16786 4192 Průchod systémem recirkulace spalin příliš velký
16794 419A Chybná funkce systému sekundárního vzduchu
16795 419B Špatná průchodnost systému sekundárního vzduchu
16796 419C Chybná funkce řídicího ventilu systému sekundárního vzduchu
16806 41A6 Řada válců 1 - hlavní katalyzátor neúčinný
16816 41B0 Řada válců 2 - hlavní katalyzátor neúčinný
16824 41B8 Chybná funkce odvzdušnění palivové nádrže
16825 41B9 Odvětrávací systém palivové nádrže -
- chybný průtok
16836 41C4 Signál snímače diferenčního tlaku odvzdušňovacího systému nádrže
16837 41C5 Signál snímače diferenčního tlaku odvzdušňovacího systému nádrže
16885 41F5 Signál rychlosti - nesmyslný signál, případně
Signál rychlosti vozidla - nesmyslný signál
16890 41FA Regulace volnoběhu -
- otáčky pod požadovanou hodnotou
16891 41FB Regulace volnoběhu -
- otáčky nad požadovanou hodnotou
16955 423B Spínač brzdových světel - nesmyslný signál
16984 4258 Datová sběrnice pohonu (CAN-Bus) -
- chybí odezva Řízení motoru, ABS
16985 4259 Vadná řídicí jednotka Řízení motoru
16988 425C Vadná řídicí jednotka Řízení motoru
16989 425D Vadná řídicí jednotka Řízení motoru
16990 425E Vadná řídicí jednotka Řízení motoru
17094 42C6 Chybná funkce snímače teploty náplně automatické převodovky
17106 42D2 Snímač výstupních otáček nedává signál
17109 42D5 Chybná funkce signálu rychlosti vozidla
17132 42EC Elektrická závada ventilu regulace tlaku
17137 42F1 Elektrická závada ventilu A
17142 42F6 Elektrická závada ventilu B
17147 42FB Elektrická závada ventilu C
17152 4300 Elektrická závada ventilu D
17157 4305 Elektrická závada ventilu E
17509 4465 Sonda 1 - řada válců 1 -
- příliš nízké napětí/falešný vzduch
17510 4466 Sonda 1 - řada válců 1 -
- vyhřívání zkratováno na plus
17511 4467 Sonda 1 - řada válců 1 -
- příliš malý výkon vyhřívání
17512 4468 Sonda 2 - řada válců 1 -
- příliš nízké napětí/falešný vzduch
17513 4469 Sonda 2 - řada válců 1 -
- vyhřívání zkratováno na plus
17514 446A Sonda 1 - řada válců 2 -
- příliš nízké napětí/falešný vzduch
17515 446B Sonda 1 - řada válců 2 -
- vyhřívání zkratováno na plus
17516 446C Sonda 1 - řada válců 2 -
- malý výkon vyhřívání
17517 446D Sonda 2 - řada válců 2 -
- příliš nízké napětí/falešný vzduch
17518 446E Sonda 2 - řada válců 2 -
- vyhřívání zkratováno na plus
17523 4473 Sonda 1 - řada válců 1 -
- vyhřívání zkratováno na kostru
17524 4474 Sonda 1 - řada válců 1 -
- vyhřívání přerušené
17540 4484 Sonda 1 - řada válců 1+2 -
- vyhřívání zkratováno na plus
17541 4485 Sonda 1 - řada válců 1+2 - závada elektroniky vyhřívání
17542 4486 Sonda 2 - řada válců 1+2 -
- vyhřívání zkratováno na plus
17543 4487 Sonda 2 - řada válců 1+2 -
- závada elektroniky vyhřívání
17549 448D Zjištění zátěže - nesmyslná hodnota
17552 4490 Měřič hmotnosti vzduchu -
- přerušení/zkrat na kostru
17553 4491 Měřič hmotnosti vzduchu - zkrat na plus
17554 4492 Měřič hmotnosti vzduchu - napájecí napětí
17563 449B Snímač tlaku v sacím potrubí - zkrat na plus
17564 449C Snímač tlaku v sacím potrubí -
- přerušení/zkrat na kostru
17565 449D Snímač tlaku v sacím potrubí -
- napájecí napětí
17568 44A0 Snímač teploty v sacím potrubí -
- zkrat na kostru
17569 44A1 Snímač teploty v sacím potrubí -
- přerušení/zkrat na plus
17570 44A2 Snímač teploty paliva - zkrat na kostru
17571 44A3 Snímač teploty paliva -
- přerušení/zkrat na plus
17579 44AB Snímač úhlu 2 pro pohon škrticí klapky -
- nesmyslný signál
17580 44AC Snímač úhlu 2 pro pohon škrticí klapky -
- příliš malý signál
17581 44AD Snímač úhlu 2 pro pohon škrticí klapky -
- příliš velký signál
17609 44C9 Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 1.válce
17610 44CA Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 2.válce
17611 44CB Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 3.válce
17612 44CC Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 4.válce
17613 44CD Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 5.válce
17614 44CE Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 6.válce
17615 44CF Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 7.válce
17616 44D0 Elektrická závada obvodu vstřikovacího ventilu 8.válce
17621 44D5 Vstřikovací ventil 1.válce -
- zkrat na plus
17622 44D6 Vstřikovací ventil 2.válce -
- zkrat na plus
17623 44D7 Vstřikovací ventil 3.válce -
- zkrat na plus
17624 44D8 Vstřikovací ventil 4.válce -
- zkrat na plus
17625 44D9 Vstřikovací ventil 5.válce -
- zkrat na plus
17626 44DA Vstřikovací ventil 6.válce -
- zkrat na plus
17627 44DB Vstřikovací ventil 7.válce -
- zkrat na plus
17628 44DC Vstřikovací ventil 8.válce -
- zkrat na plus
17633 44E1 Vstřikovací ventil 1.válce -
- zkrat na kostru
17634 44E2 Vstřikovací ventil 2.válce -
- zkrat na kostru
17635 44E3 Vstřikovací ventil 3.válce -
- zkrat na kostru
17636 44E4 Vstřikovací ventil 4.válce -
- zkrat na kostru
17637 44E5 Vstřikovací ventil 5.válce -
- zkrat na kostru
17638 44E6 Vstřikovací ventil 6.válce -
- zkrat na kostru
17639 44E7 Vstřikovací ventil 7.válce -
- zkrat na kostru
17640 44E8 Vstřikovací ventil 8.válce -
- zkrat na kostru
17645 44ED Vstřikovací ventil 1.válce - přerušení
17646 44EE Vstřikovací ventil 2.válce - přerušení
17647 44EF Vstřikovací ventil 3.válce - přerušení
17648 44F0 Vstřikovací ventil 4.válce - přerušení
17649 44F1 Vstřikovací ventil 5.válce - přerušení
17650 44F2 Vstřikovací ventil 6.válce - přerušení
17651 44F3 Vstřikovací ventil 7.válce - přerušení
17652 44F4 Vstřikovací ventil 8.válce - přerušení
17653 44F5 Snímač zdvihu jehly - zkrat na kostru
17654 44F6 Snímač zdvihu jehly - nesmyslný signál
17655 44F7 Snímač zdvihu jehly - přerušení/zkrat na plus
17656 44F8 Regulace počátku vstřiku -
- regulační odchylka
17658 44FA Příliš nízká hladina paliva v nádrži
17659 44FB Ventil počátku vstřiku - zkrat na plus
17660 44FC Ventil počátku vstřiku -
- přerušení/zkrat na kostru
17663 44FF Snímač teploty chladicí kapaliny -
- zkrat na kostru
17664 4500 Snímač teploty chladicí kapaliny -
- přerušení/zkrat na plus
17733 4545 Regulace klepání 1.válce -
- dosažena regulační mez
17734 4546 Regulace klepání 2.válce -
- dosažena regulační mez
17735 4547 Regulace klepání 3.válce -
- dosažena regulační mez
17736 4548 Regulace klepání 4.válce -
- dosažena regulační mez
17737 4549 Regulace klepání 5.válce -
- dosažena regulační mez
17738 454A Regulace klepání 6.válce -
- dosažena regulační mez
17739 454B Regulace klepání 7.válce -
- dosažena regulační mez
17740 454C Regulace klepání 8.válce -
- dosažena regulační mez
17743 454F Kontrola momentu motoru 2 -
- překročena regulační mez
17744 4550 Kontrola momentu motoru -
- překročena regulační mez
17745 4551 Snímač polohy vačkového hřídele -
- zkrat na kostru
17746 4552 Řada válců 1 - snímač polohy vačkového hřídele - přerušení/zkrat na plus
17747 4553 Snímač polohy klikového hřídele a snímač rychlosti zaměněny
17748 4554 Snímač polohy vačkového a klikového hřídele zaměněny
17749 4555 Zapalování - výstup 1 zkratován na kostru
17751 4557 Zapalování - výstup 2 zkratován na kostru
17753 4559 Zapalování - výstup 3 zkratován na kostru
17762 4562 Snímač dráhy regulačního šoupátka -
- elektrická závada obvodu
17764 4564 Buzení zapalování 1 - zkrat na plus
17765 4565 Buzení zapalování 1 - zkrat na kostru
17767 4567 Buzení zapalování 2 - zkrat na plus
17768 4568 Buzení zapalování 2 - zkrat na kostru
17794 4582 Vadná řídicí jednotka Řízení motoru
17795 4583 Vadná řídicí jednotka Řízení motoru
17796 4584 Vadná řídicí jednotka Řízení motoru
17799 4587 Řada válců 2 - snímač polohy vačkového hřídele - zkrat na kostru
17800 4588 Řada válců 2 - snímač polohy vačkového hřídele - přerušení/zkrat na plus
17801 4589 Elektrická závada zapalování - výstup 1
17802 458A Elektrická závada zapalování - výstup 2
17803 458B Elektrická závada zapalování - výstup 3
17804 458C Poškození zubů kola snímače otáček motoru
17805 458D Kolo snímače otáček motoru -
- dosažena hranice přizpůsobení
17808 4590 Elektrická závada obvodu ventilu recirkulace spalin
17810 4592 Ventil recirkulace spalin - zkrat na plus
17815 4597 Signál ventilu recirkulace spalin příliš malý
17816 4598 Signál teploty recirkulace spalin příliš velký
17817 4599 Elektrická závada odvětrávacího ventilu nádrže
17818 459A Odvětrávací ventil nádrže - zkrat na plus
17819 459B Řada válců 2 - průtok systémem sekundárního vzduchu příliš nízký
17820 459C Signál snímače diferenčního tlaku recirkulace spalin příliš malý
17821 459D Signál snímače diferenčního tlaku recirkulace spalin příliš velký
17822 459E Netěsnost systému sekundárního vzduchu
17825 45A1 Signál snímače hladiny paliva příliš malý
17826 45A2 Signál snímače hladiny paliva příliš velký
17828 45A4 Elektrická závada obvodu řídicího ventilu sekundárního vzduchu
17830 45A6 Obvod řídicího ventilu sekundárního vzduchu zkratován na plus
17831 45A7 Řada válců 1 - průtok systémem sekundárního vzduchu příliš nízký
17832 45A8 Řada válců 1 - netěsnost systému sekundárního vzduchu
17833 45A9 Odvětrávací ventil nádrže - zkrat na kostru
17834 45AA Odvětrávací ventil nádrže - přerušení
17842 45B2 Obvod relé dmychadla systému sekundárního vzduchu zkratován na plus
17844 45B4 Elektrická závada obvodu relé dmychadla systému sekundárního vzduchu
17849 45B9 Ventil recirkulace spalin -
- přerušení/zkrat na kostru
17908 45F4 Elektrická závada obvodu relé palivového čerpadla
17909 45F5 Relé palivového čerpadla - zkrat na kostru
17910 45F6 Relé palivového čerpadla - zkrat na plus
17912 45F8 Zjištěn průnik vzduchu do sání, neprocházející měřičem
17913 45F9 Spínač volnoběhu - nespíná/přerušení
17914 45FA Spínač volnoběhu -
- nerozepíná/zkrat na kostru
17915 45FB Naučená hodnota systému volnoběhu dosáhla spodní mez
17916 45FC Naučená hodnota systému volnoběhu dosáhla horní mez
17917 45FD Obvod nastavení volnoběhu -
- elektrická závada
17918 45FE Obvod nastavení volnoběhu -
- zkrat na plus
17919 45FF Ventil přepínání sacího potrubí -
- elektrická závada
17920 4600 Ventil přepínání sacího potrubí -
- zkrat na plus
17923 4603 Ventil přepínání sacího potrubí -
- zkrat na kostru
17924 4604 Ventil přepínání sacího potrubí -
- přerušení
17925 4605 Hlavní relé - elektrická závada obvodu
17926 4606 Hlavní relé - zkrat na plus
17934 460E Řada válců 1 - obvod ventilu přestavení vačkového hřídele zkratován na plus
17935 460F Řada válců 1 - obvod ventilu přestavení vačkového hřídele zkratován na kostru
17936 4610 Řada válců 1 - obvod ventilu přestavení vačkového hřídele přerušen
17945 4619 Ventil odpojení přívodu paliva -
- chybná funkce(mechanická závada)
17946 461A Ventil odpojení přívodu paliva -
- přerušení/zkrat na kostru
17948 461C Signál rychlosti vozidla příliš velký
17950 461E Snímač úhlu pro pohon škrticí klapky -
- nesmyslný signál Jednotka ovládání škrticí klapky
17951 461F Snímač úhlu pro pohon škrticí klapky -
- příliš malý signál Jednotka ovládání škrticí klapky
17952 4620 Snímač úhlu pro pohon škrticí klapky -
- příliš velký signál Jednotka ovládání škrticí klapky
17953 4621 Chybná funkce ovládání škrticí klapky Jednotka ovládání škrticí klapky
17954 4622 Magnetický ventil omezení plnicího tlaku -
- zkrat na plus
17955 4623 Magnetický ventil omezení plnicího tlaku -
- zkrat na kostru
17957 4625 Magnetický ventil omezení plnicího tlaku -
- přerušení/zkrat na kostru
17958 4626 Tlak v sacím potrubí - regulační odchylka, případně Plnicí tlak - regulační odchylka
17966 462E Pohon škrticí klapky - elektrická závada obvodu Jednotka ovládání škrticí klapky
17967 462F Řídicí jednotka škrticí klapky -
- chyba v základním nastavení Jednotka ovládání škrticí klapky
17969 4631 Ovladač množství - regulační odchylka
17970 4632 Ovladač množství - horní hodnota dorazu
17971 4633 Ovladač množství - spodní hodnota dorazu
17972 4634 Řídicí jednotka škrticí klapky -
- pokles napětí při základním nastavení Jednotka ovládání škrticí klapky
17973 4635 Řídicí jednotka škrticí klapky -
- nedosažen spodní doraz Jednotka ovládání škrticí klapky
17976 4638 Řídicí jednotka škrticí klapky -
- mechanická závada Jednotka ovládání škrticí klapky
17978 463A Řídicí jednotka motoru zablokována
17987 4643 Řídicí jednotka škrticí klapky -
- přizpůsobení nebylo zahájeno Jednotka ovládání škrticí klapky
18008 4658 Napájecí napětí - nesmyslný signál, případně
sv.15 - příliš nízké napětí
18010 465A Sv.30 - příliš nízké napětí
18011 465B Vadná řídicí jednotka Řízení motoru
18013 465D Snímač akcelerace na nerovné vozovce vadný
18014 465E Snímač nerovnosti vozovky/řídicí jednotka jmenovitého momentu ABS
18019 4663 Obvod spínání chybové kontrolky zkratován na kostru
18020 4664 Řídicí jednotka motoru chybně kódována
18021 4665 Obvod spínání chybové kontrolky přerušen/zkratován na plus
18024 4668 Kontrolka doby předžhavení - zkrat na plus
18025 4669 Kontrolka doby předžhavení -
- přerušení/zkrat na kostru
18026 466A Relé žhavicích svíček - zkrat na plus
18027 466B Relé žhavicích svíček -
- přerušení/zkrat na kostru
18034 4672 Datová sběrnice pohonu (CAN-Bus) -
- chybí odezva řídicí jednotky převodovky
18038 4676 Snímač polohy plynového pedálu -
- příliš malý signál
18039 4677 Snímač polohy plynového pedálu -
- příliš velký signál
18040 4678 Snímač polohy plynového pedálu -
- napájecí napětí
18041 4679 Snímač 2 polohy plynového pedálu -
- příliš malý signál
18042 467A Snímač 2 polohy plynového pedálu -
- příliš velký signál
18043 467B Datová sběrnice pohonu (CAN-Bus) -
- chybí odezva řídicí jednotky klimatizace
18044 467C Datová sběrnice pohonu (CAN-Bus) -
- chybí odezva řídicí jednotky airbagu
18047 467F Snímače 1/snímač 2 polohy plynového pedálu - nesmyslný signál
18048 4680 Vadná řídicí jednotka Řízení motoru
18056 4688 Datová sběrnice pohonu (CAN-Bus) -
- vadný hardware, případně vadná ABS, řízení motoru
18057 4689 Datová sběrnice pohonu (CAN-Bus) -
- chybí odezva řídicí jednotky ABS ABS, řízení motoru
18058 468A Datová sběrnice pohonu (CAN-Bus) -
- chybí odezva sdružených přístrojů
18085 46A5 Kontrolka elektrického ovládání plynu -
- zkrat na plus
18086 46A6 Kontrolka elektrického ovládání plynu -
- zkrat na kostru
18186 470A Elektrická závada předního vstupního
ventilu 7
18188 470C Pravděpodobnost „cut-in“ motoru
18256 4750 Načtěte obsah paměti závad ŘJ motoru
18259 4753 Datová sběrnice pohonu (CAN-Bus) -
- chybí odezva řídicí jednotky ABS
18262 4756 Datová sběrnice pohonu (CAN-Bus) -
- vadný hardware, případně vadná ABS, řízení motoru,
řízení převodovky
65535 FFFF 1111 Vadná řídicí jednotka

Vysvětlivky: PP - přední pravý
PL - přední levý
ZP - zadní pravý
ZL - zadní levý
Das Auto.Der Multivan T5 Spitzendiesel R5 TDI 128kW/174PS/400nM 6g Schaltgetriebe,Keskin ET20/7,5J Bi-Xenon Project Zwo RNS 510

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

Chybové kódy a jejich význam -diagnostika celý koncern VW 10. kvě 2013 22:15 #120434

 • Auto1
 • Avatar uživatele Auto1 Autor tématu
 • Offline
 • Uživatel
 • Uživatel
 • Příspěvky: 1580
 • Obdržená poděkování 14
Chybové kódy také zde:

http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes

A nebo world dokument ke stažení ZDE:
Das Auto.Der Multivan T5 Spitzendiesel R5 TDI 128kW/174PS/400nM 6g Schaltgetriebe,Keskin ET20/7,5J Bi-Xenon Project Zwo RNS 510
Přílohy:
Poděkovali: Geryn

Prosím Přihlásit se nebo Vytvořit účet připojte se ke konverzaci.

 • Strana:
 • 1
Vygenerováno za 0.199 sekund

Login